Ga naar de inhoud

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 11 maart om 20:00 uur in het dorpshuis “De Brege” te Echtenerbrug.

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Punten vorige vergadering
 4. Jaarverslag notulist 2023
 5. Jaarverslag penningmeester 2023
 6. Bestuursverkiezing
 7. Activiteiten 2024
 8. Ideeën 2024
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Punt 6 Bestuursverkiezing (aftredend)

 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (niet herkiesbaar)

Eventuele tegenkandidaten moeten schriftelijk door 10 (tien) of meer leden ondertekent, voor de aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

dorpshuis echtenerbrug