Meteen naar de inhoud

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 14 maart om 20:00 uur in het dorpshuis “De Brege” te Echtenerbrug.

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Punten vorige vergadering
 4. Jaarverslag notulist 2020, 2021 en 2022
 5. Jaarverslag penningmeester 2020, 2021 en 2022
 6. Bestuursverkiezing
 7. Activiteiten 2023
 8. Ideeën 2024
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Punt 6 Bestuursverkiezing (aftredend)

 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (niet herkiesbaar)

Eventuele tegenkandidaten moeten schriftelijk door 10 (tien) of meer leden ondertekent, voor de aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

dorpshuis echtenerbrug