Ga naar de inhoud

Huisregels

Huisregels

Om het verblijf van alle bezoekers op een prettige en veilige wijze te laten verlopen, gelden voor het evenement o.a. de volgende regels:

 • Bezoekers betreden het evenemententerrein op eigen risico.
 • Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Op het evenemententerrein kunnen bezoekers gefouilleerd worden mits daar noodzaak voor is.
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verschaft. Bij twijfel vragen wij dan ook altijd naar je leeftijd. Let op: legitimatie verplicht. Bij het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs kan de toegang worden geweigerd.
 • Het is als meerderjarige niet toegestaan om alcoholische dranken aan een minderjarige door te geven.
 • Het is niet toegestaan om eigen eten & drinken mee te nemen. Bij de ingang zal dit in beslag worden genomen. Eten & drinken is tegen betaling verkrijgbaar op het evenemententerrein.
 • Roken is in de tent verboden.
 • Het is niet toegestaan drugs mee het terrein op te nemen of in bezit te hebben.
 • Handel in en/of gebruik van (soft/hard) drugs is ten strengste verboden.
 • Indien de drugs gevonden word bij de toegang of op het terrein, worden de drugs in beslag genomen en zal de betreffende bezoeker van het terrein verwijderd worden. Indien nodig zal de politie ingeschakeld worden.
 • Bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten op het terrein.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers en eigendommen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.
 • Het is verboden om flessen, blikjes, glaswerk en drugs het evenemententerrein mee op te nemen. Evenals deodorant, nagelvijlen, scharen en andere scherpe voorwerpen (b.v.b. paraplu met putn, glazen parfumflesjes).
 • Bij misdragingen zijn de mensen van de beveiliging/bestuur bevoegd om u van het evenemententerrein te verwijderen zonder dat u recht heeft op het terug ontvangen van het entreegeld.
 • Indien het programma gewijzigd wordt (bijvoorbeeld door ziekte van een artiest) kunt u geen aanspraak maken op het terug ontvangen van het entreegeld.
 • Mocht het evenement door bijvoorbeeld noodweer, dag van nationale rouw, MKZ, of elke andere vorm van overmacht danwel force majeur geen doorgang hebben, dan zal het evenement indien mogelijk naar een nader te bepalen datum worden verplaatst. De entreebewijzen blijven dan geldig en men kan dan geen aanspraak maken op restitutie van de reeds betaalde entreegelden.
 • Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemmening aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Gekochte munten worden niet teruggenomen. Let op oranjemunten vervallen met ingang van zondag 12 september 2022 (02:00 uur). 
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie.
 • bij het overtreden van de huisregels kunt u geen restitutie ontvangen van uw toegangsbewijs.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

Bij vragen, klachten en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de organisatie via: info@feestwike.nl