Ga naar de inhoud

Informatie

Oranjevereniging Echten – Delfstrahuizen en omstreken

De Oranjevereniging Echten – Delfstrahuizen en omstreken is op 23 september 1938 opgericht en heeft als doel om dorpsfeesten in gevarieerde zin te organiseren. De vereniging tracht volgens de statuten van 22 april 1980 dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het organiseren van een dorpsfeest op Koninginnedag (tegenwoordig Koningsdag);
 2. het organiseren van een Sint Nicolaasfeest;
 3. het ondernemen van activiteiten die het houden van feesten mogelijk maken of bevorderen onder andere door het houden van een beurs.

Jaarlijks organiseert de Oranjevereniging Echten – Delfstrahuizen en omstreken een aantal activiteiten, zoals de seniorenmiddag (medio februari), Koningsdag (27 april), de jaarlijkse Feestweek (2e week september) en de Sinterklaasintocht (medio november), maar ook het leveren van de kerstboom in Echten en het leveren en plaatsen van de kerstboom bij de brug in Delfstrahuizen/Echtenerbrug.

De inwoners van Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteiten door middel van het verspreiden van de Huis-aan-Huis folder, waarbij de drie dorpen in een aantal wijken zijn verdeeld. Per wijk is een bestuurslid aangesteld als contactpersoon voor de bewoners van deze wijk. Verder worden er in de weken voor de Feestweek bij ruim 16.500 huishoudens het jaarlijkse feestjournaal, verspreidt, boordevol nieuws over de Feestweek Echtenerbrug e.o.

Bestuursleden (vanaf  februari 2024):

 • Johannes Wierda (voorzitter)
 • Edwin Sloothaak (secretaris)
 • Fedde Veldstra (penningmeester)
 • Jitske de Jong
 • Jeannet Posthumus
 • Menno Koopman
 • Coby Hagen
 • Cor Punter
 • Hendrik Ten Boom
 • Freddy Jansma
 • Hendrik Veenstra
 • Hennie Holtrop
 • Jan Lageveen

Wijkindeling:

 • Cor Punter, wijk: Duimstraat, Turfkade en Hellingpad
 • Hendrik Ten Boom, wijk: Kampen en Baalder
 • Johannes Wierda, wijk: Marwei (t/m 74 (even) en 65D (oneven))
 • Edwin Sloothaak, wijk: Marwei (vanaf 76 (even) en 67 (oneven)), Kettingpad, Tjongerpad en Westerse Dijk
 • Menno Koopman, wijk: de Beugel, de Roede (t/m nr. 15) en Zuster Jacobstraat
 • Jeannet Posthumus, wijk: Kromme Warren
 • Hennie Holtrop, wijk: de Kempenaersweg, Krompad, Koopmansweg en Klijnsmavaart
 • Hendrik Veenstra, wijk: de Veenscheiding, de Splitting en de Hoofdweg (vanaf 90 (even) en 67 (oneven))
 • Jitske de Jong, wijk: de Roede (vanaf 17), de Baggelaar en de Petten
 • Jan Lageveen, wijk; Commissiepole, Middenweg, Meerpad en Herenweg
 • Coby Hagen, wijk: het Trek en de Hoofdweg (t/m 88 (even) en 65 (oneven))
 • Freddy Jansma, wijk: Pier Christiaanswei, Weversblêd, Djerreblom, De Bütertonne en De Ekkers

Lidmaatschap

Door middel van het lidmaatschap van de Oranjevereniging Echten – Delfstrahuizen en omstreken steunt u de activiteiten van onze vereniging. De Oranjevereniging telt momenteel ruim 525 leden. Deze gezinnen dragen bij tot het welslagen van de activiteiten van de Oranjevereniging. U kunt lid worden door u aan te melden (u ontvangt dan een incassomachtiging) via ons emailadres: info@oranjevereniging-echtenerbrug.nl of door contact op te nemen met het bestuurslid van uw wijk. Het lidmaatschap kost slechts € 5,00 per jaar. Mocht u zich af willen melden, dan kunt u dit doe via ons emailadres of door contact op te nemen met het bestuurslid van uw wijk.

Lijstcollecte

In de wintermaanden gaan de bestuursleden en/of vrijwilligers huis-aan-huis in Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug met de lijstcollecte voor een vrijwillige bijdrage. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de activiteiten die verzorgt worden voor de kinderen (Koningsdag, Kindermiddag tijdens de feestweek en Sinterklaasintocht) en senioren (seniorenmiddag).